Kredietopname formulier

Als u een lening heeft lopen en daar inmiddels een deel op heeft afgelost, bestaat er bij sommige geldverstrekkers de mogelijkheid (een deel van) het afgeloste deel weer op te nemen. Zo hoeft u niet altijd weer een nieuwe lening af te sluiten. Door onderstaand formulier in te vullen kunnen wij voor u onderzoeken of uw bank een deel van het afgeloste bedrag weer op uw rekening terug kan storten.