AdviesUnie 100% onafhankelijk

Kies voor de
laagste tarieven!

Kies voor de laagste tarieven!

logo Aegon logo CZ logo Amersfoortse logo ARAG logo Ardanta logo DAS logo Klaverblad logo Menzis logo ACL logo Oom logo Monuta logo Ohra logo de Vereende logo ONVZ logo VGZ logo Stadholland logo ARAG logo Zilveren kruis logo Aegon logo Hiscox logo ACL logo Amersfoortse logo Ardanta logo DAS logo Klaverblad logo Menzis logo Monuta logo Ohra logo ONVZ logo Stadholland logo VGZ logo Zilveren kruis logo Aegon logo CZ logo Amersfoortse logo Oom logo ARAG logo Ardanta logo de Vereende logo DAS logo ACL logo Klaverblad logo Menzis logo Hiscox logo Ohra logo ONVZ logo Stadholland logo VGZ logo Zilveren kruis

Beloningsbeleid

Adviesunie Verzekeringen BV & Adviesunie Hypotheken en Kredieten BV

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfs­voering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons belonings­beleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde belonings­beleid. Het belonings­beleid maakt onderdeel uit van het personeels­beleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangs­punten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord/gerechtvaardigd
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Maximering variabel inkomen
 • Adviseur geeft ten allen tijde passend advies

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Salaris (inclusief vakantiegeld)
  Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantie­toeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loons­verhoging plaatsvinden afhankelijk van individueel presteren en eventuele afronding van aanvullende opleiding(en).
 2. Onkostenvergoeding
  De medewerkers ontvangen een reiskosten­vergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoon­kosten en studie­kosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.
 3. Auto van de zaak
  Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
 • Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 • Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
 • Combinatie o.b.v. bovenstaande beloningswijzen

Deze belonings­vormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons dienst­verlenings­document. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducement­beleid (minimum en maximum beloning) en/of dienst­verlenings­document. Het belonings­beleid ligt in het verlengde van het verdien­model van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist/onbeheerst belonings­beleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • Continuïteit van onderneming
 • Beheersbaarheid van personeelskosten
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • Verloop van personeel

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons belonings­beleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het belonings­beleid.

Transparantie beloningsbeleid

Ons belonings­beleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en dienst­verlenings­document. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienst­verlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Wij geven inzicht in het verband tussen belonings­beleid en zorgvuldige klanten­behandeling (de klant centraal). Van een beheerst belonings­model gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

logo Aegon logo CZ logo Amersfoortse logo ARAG logo Ardanta logo DAS logo Klaverblad logo Menzis logo ACL logo Oom logo Monuta logo Ohra logo de Vereende logo ONVZ logo VGZ logo Stadholland logo ARAG logo Zilveren kruis logo Aegon logo Hiscox logo ACL logo Amersfoortse logo Ardanta logo DAS logo Klaverblad logo Menzis logo Monuta logo Ohra logo ONVZ logo Stadholland logo VGZ logo Zilveren kruis logo Aegon logo CZ logo Amersfoortse logo Oom logo ARAG logo Ardanta logo de Vereende logo DAS logo ACL logo Klaverblad logo Menzis logo Hiscox logo Ohra logo ONVZ logo Stadholland logo VGZ logo Zilveren kruis